Söndag den 24 september 2017

Kostnadsfri rådgivning

SAO:s kostnadsfria rådgivning innebär att vi svarar på frågor, ger stöd och vägleder utan att det medför extra kostnader för avtalsföretaget. Många frågor är komplexa och har inte alltid ett givet svar. Vi arbetar därför efter principen att alltid ge dig ett beslutsunderlag.

Rådgivningen sker via telefon, e-post eller vid ett personligt möte. Rådgivningen är inte tidsbegränsad.

Till grund för all rådgivning ligger den muntliga eller skriftliga information som vi alltid begär in, innan en bedömning kan göras. Om en fullständig utredning är nödvändig eller önskvärd, är det i regel förenat med ett uppdrag.

Uppdrag

Innan ett uppdrag startar upprättas ett uppdragsavtal som definierar uppdragets innehåll och en kostnadsuppskattning. Såväl SAO som våra samarbetspartners är ansvarsförsäkrade för både rådgivning och uppdrag.

Experter

Vi samarbetar med experter - externa företag och individer med specialistkompetens. De är våra samarbetspartners, med uppgift att göra mycket kvalificerade bedömningar och ge råd. Till grund för all bedömning ligger den information – muntlig som skriftlig – som vi får ta del av. Är underlaget bristfälligt blir följaktligen bedömningen mer generell än specifik.

 

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer