Main content section

Integritetspolicy

SAO värnar om din integritet och respekterar och skyddar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Insamling av information
SAO erbjuder dig möjlighet att via hemsidan beställa information, göra förfrågningar eller på annat sätt använda våra tjänster. På denna sida får SAO information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för eventuell fakturering.

Cookies 
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil.  SAO använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-fil som har placerats hos dig.

Användning av informationen
SAO hanterar och använder den information som du har lämnat för att kunna uppfylla dina önskemål och fullfölja beställningar som du gjort samt för att i övrigt kunna ge dig god service.

SAO kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än till samarbetspartners eller om man är skyldig att göra detta enligt lag.

Säkerhet, rättelse och insyn
SAO skyddar dina uppgifter genom normala tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Åtkomst sker endast genom lösenordsskyddad inloggning för behörig personal. SAO strävar efter att all den information som behandlas skall vara korrekt. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig, kontakta SAO som då ser till att uppgiften rättas. 

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här. SAO kan inte ta ansvar för information som ges på webbplatser som SAO länkar till.