Lördag den 23 september 2017

Påminnelse höstens seminarier 2016

Ni glömmer väl inte höstens seminarier?

Platser kvar!
Arbetsmiljö - arbetsgivarens ansvar för psykosocial arbetsmiljö
onsdag 14/9 kl 15-17
Vi går igenom de nya reglerna och redovisar hur man bör agera för att få koll på frågorna.

Rörliga löner
onsdag 12/10 kl 15-17

Varför rörliga löner? Det finns ett flertal olika modeller för rörliga löner, men vilka modeller fungerar?
Vi går igenom administrativa frågor och belyser även hur man kan ändra villkoren för rörliga löner.

Komplicerade anställningssituationer
onsdag 26/10 kl 15-17
Vi belyser hur du ska hantera problemsituationer som kan uppstå med personal. Hur kan reglerna ge stöd i dessa situationer och hur löser man problemet. Exempel på innehåll: brott mot regler, missbruksproblem, samarbetssvårigheter, låg prestation, sociala medier/personlig integritet och mobbning/trakasserier på arbetsplatsen.


Svåra uppsägningsfall
onsdag 9/11 kl 15-17

Detta seminarium avhandlar processen med hur man går tillväga i uppsägningssituationer. Var går gränserna och hur gör man bedömningen om saklig grund vid arbetsbrist, personliga skäl och avsked. På ett lättfattligt sätt går vi igenom reglerna blandat med praktikfall.


Seminarierna hålls i SAO:s lokaler på Wennerbergsgatan 10, Marieberg, Stockholm
Vi bjuder på fika med tilltugg.

Seminarierna är kostnadsfria för anslutna företag!


Anmälan sker till:
info@sao.se

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer