Lördag den 23 september 2017

Nyhetsbrev Januari 2015

Nytt år och nya möjligheter

Januari brukar i många företag vara en lugn månad, men på SAO har den rivstartat. Vi har fått in ovanligt många frågor där företag vill ha besked och agera direkt.
Det har bland annat rört sig om:
• tvister mellan kund och leverantörer
• hyrestvister och hyresavtalsfrågor
• en hel rad av olika arbetsrättsliga åtgärder och tvister
• genomförande av ändrade anställningsvillkor

Lokaler och hyreskontrakt
Eftersom det kommit så många frågor om lokalhyresavtal vill vi särskilt belysa dessa. En anledning kan vara att kontrakt ska omförhandlas vid årsskiftet, en annan kan vara att lokalhyresgäster kommer i kläm då mindre industrier och verkstäder får ge plats för bostads- och hyresrätter.
Det vi ser är att flera lokalhyresgäster inte vet vilka rättigheter de har och hur de ska agera för att kunna tillvarata sina rättigheter. Hyreslagen innehåller vissa regler om kompensation, men det är viktigt att man som lokalhyresgäst agerar snabbt och korrekt. Vi på SAO har hjälpt till i många ärenden vad gäller lokalhyrestvister.
Här kan du läsa mer om reglerna.

 

Lokalhyrestvister

SAO har under en längre tid märkt att antalet frågor om hyresavtal för lokaler samt lokalhyrestvister ökat. Detta kan bero på många saker, men en anledning kan vara utbyggandet av bostäder i Stockholm, vilket medför att lokalhyresgäster ibland kommer i kläm då mindre industrier och verkstäder med fler får ge plats för bostads- och hyresrätter. Många lokalhyresgäster känner inte till vilka rättigheter de har vid en uppsägning från hyresvärdens sida och hur de ska agera för att kunna tillvarata sina rättigheter. Vi på SAO har hjälpt till i många ärenden vad gäller lokalhyrestvister.

Hyreslagen medger ett så kallat ”indirekt” besittningsskydd till lokalhyresgäster. Detta innebär att lokalhyresgästen i vissa fall kan få ekonomisk ersättning för den förlust hyresgästen drabbas av till följd av att hyresförhållandet upphör. I många fall åligger det även hyresvärden att ordna med en ersättningslokal. Det finns en rad undantag från det indirekta besittningsskyddet, men då detta kan åberopas kan hyresgästen många gånger få en bra kompensation. Hyreslagen medger minst en årshyra, men även en högre ersättning kan vara aktuell om hyresgästen kan visa att hans/hennes ekonomiska förlust är större än så.

En uppsägning av ett lokalavtal från hyresvärdens sida ska innehålla en underrättelse om att om en hyresgäst inte går med på att flytta utan att få ersättning så måste hyresgästen hänskjuta tvisten till Hyresnämnden för medling inom två månader från uppsägningstidpunkten. Det är mycket viktigt att hyresgästen inte missar detta, då rätten till ersättning annars går förlorad. Det räcker inte med att meddela hyresvärden att man önskar ersättning, utan denna anmälan måste ske skriftligen till Hyresnämnden. Många hyresgäster missar dessvärre detta och måste avstå från sin lokal, utan någon ersättning.

Har du som lokalhyresgäst frågor om ditt hyresavtal eller frågor kring eventuell uppsägning av hyresavtalet är du välkommen att kontakta SAO för ytterligare information.

 

Snabba förändringar
Vi märker att kundföretagen genomgår många och snabba förändringar. Ett exempel är ett företag som veckan före jul fick ett fördelaktigt bud om ett uppköp från en konkurrent. Vi fick en dryg vecka på oss att granska allt och ha alla handlingar skrivna, genomföra fackliga förhandlingar och dessutom skulle all personal bli informerade och vara motiverade att jobba vidare. Det löste sig. Ett annat företag fick just efter lucia nya direktiv från sina utländska ägare:  - ”Vidta kraftiga nedskärningar i verksamheten”. Effekten blev att ett antal tjänster omgående skulle bort. Även i det fallet krävdes många och snabba åtgärder för att få detta klart innan årsskiftet.
Naturligtvis är det enklare när företag hör av sig med lite mer långsiktiga frågor, där man får tid att gå igenom och hantera frågorna, men i vår vardag får vi hantera både de snabba och de långsiktiga frågorna.

Seminarier
Vi har fått mycket uppskattning för våra seminarier. En kund sa: Innehållsrikt och bra sammanfattat på kort tid utan kostnad. Vi fortsätter därför med nya efterfrågade ämnen och upprepningar av tidigare ämnen.

Konflikter på arbetsplatsen – 25 februari, kl 15-17.
Seminariet tar upp typiska frågor där motsättningar mellan personer på arbetsplatsen leder till störningar. Vad skapar osämja? Hur ska man agera? Vilka regler gäller? Vilket ansvar har företaget och medarbetarna?  Seminariet ger råd hur du ska hantera frågorna. Vid seminariet medverkar psykologen Marie j:son Ödén, som dagligen arbetar med dessa frågor.

Semesterregler  – 26 mars, kl 15-17.
Vi går igenom de viktigaste delarna i Semesterlagen. Hur tjänar man in betald semester, vem bestämmer och när får man ta ut semester, beräkning av semesterlön, spara semesterdagar, tjäna in semester vid viss frånvaro mm.

Arbetsbrist – den 20/5
Ditt företag måste göra neddragningar i verksamheten och personal avvecklas. Vad ska du tänka på och vad kan du göra? Vad är saklig grund för arbetsbrist, regler om omplacering, turordning, varsel, förhandling, uppsägning eller överenskommelser.  Det kan bli dyrt om du trampar fel i rättsordningen. Vi går igenom vad lagen om anställningsskydd (LAS) kräver.

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer