Lördag den 23 september 2017

Nyhetsbrev Februari 2014

Nu börjar 2014 riktigt komma Igång efter en, för många, lång ledighet över jul och nyår. På SAO Har vi sett en markant tillströmning av ärenden i årets första månad. Det har bland annat rört sig om:
• tvister med kunder om utebliven betalning för levererade varor,
• immaterialrättsliga intrång i andras varumärken,
• hyrestvister,
• en hel rad av olika arbetsrättsliga tvister (ska en säljare kunna ta med sig kunder och gå till en konkurrent?).
• Vi har även hjälpt ett antal medlemmar att gå igenom eller skriva personalhandböcker och anställningsavtal, upprätta avtal och författat olika slag av överenskommelser och policys.

Rättstvister
SAO hanterar varje år en rad rättstvister, vilka vissa ligger för avgörande i domstol medan andra har kunnat lösas vid förhandlingsbordet.

Seminarier 
Vi kommer att fortsätta med seminarierna under 2014. Dessa har varit uppskattade under 2013 och vi upprepar tidigare ämnen och lägger till nya Inom områden där vi får mycket frågor. Vill du att vi tar upp något särskilt ämne är det bara att meddela oss det.

Arbetsmiljö
Onsdag 19 februari kl 15/17
Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Hur ser det ut på din arbetsplats, vet du vad som gäller och vad måste du göra om något händer?
Vi går igenom de viktigaste arbetsmiljöreglerna och arbetsgivarens ansvar.

Semester
Onsdag 26 mars kl 15/17
Alla anställda har rätt till semesterledighet, betald eller obetald.
Vi går igenom de viktigaste delarna i Semesterlagen. Hur tjänar man in betald semester, vem bestämmer och när får man ta ut semester, beräkning av semesterlön, spara semester, tjäna in semester vid viss frånvaro mm.

Arbetsbrist
Onsdag 14 maj kl 15-17
Ditt företag måste göra neddragningar i verksamheten och personal avvecklas. Vad ska du tänka på och vad kan du göra?

Saklig grund för arbetsbrist, omplacering, turordning, varsel, förhandling, uppsägning eller överenskommelser. Det kan bli dyrt om du trampar fel i rättsordningen.

Vi går igenom vad lagen om anställningsskydd (LAS) kräver.


Seminarierna hålls i SAO:s lokaler på Wennerbergsgatan 10, Marieberg, 112 58 Stockholm
Anmälan till ovanstående kostnadsfria seminarier görs till info@sao.se eller till telefon 08-555 113 00, senast en vecka före utsatt datum.
Vi ser gärna minst fem deltagare per tillfälle.

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer