Lördag den 23 september 2017

Nyhetsbrev April 2014

Sommar, sol och semester!

- Vad gäller för ledighetsreglerna
Nu är snart sommaren här och semesterplaneringen är i full gång. I de flesta fall löser sig semesterplanerna och alla får den semester de vill ha. Men vad händer om man inte kan komma överens? Vem beslutar då? Vad får man i lön? Vad ska man tänka på som arbetsgivare?

På SAO.se finns omfattande information om dessa frågor. Du är naturligtvis välkommen att ringa om dylika frågor, så kan vi gå igenom dina frågor och ge råd.
Här är några korta stolpar om semesterreglerna.

Semesterlagen
I Sverige har vi en Semesterlag. I företag med kollektivavtal kan detaljer regleras på annat sätt än i lagen. Lag och kollektivavtal avhandlar: ledighet, semesterlön, semesterersättning, rätten att spara semester och semesterlönegrundande frånvaro mm.
Enligt lag har alla rätt till 25 dagars ledighet. Villkor som är sämre än lagen inte är giltiga.
Semesterpengar ska tjänas in!
För att få betald semester, så måste den tjänas in året innan. Första anställningsåret är semesterledigheten i regel obetald.

Semesterperiod
Huvudsemester ska förläggas mellan 1 juni till 31 augusti. Den anställde har rätt och är skyldig att ta ut minst 4 veckor under perioden. Innan datum för huvudsemester fastställs av Arbetsgivaren kan man tvingas förhandla frågan med facket. I slutändan är det arbetsgivaren som avgör huvudsemesterns förläggning.
Förskottssemester
En nyanställd har enligt lag obetald semester, men kan vägra att ta ut sådan semester. Arbetsgivaren kan då bevilja s.k. förskottssemester. Effekten blir att den anställde får viss ersättning vid uttag av semestern.
Semesterlön
Enligt semesterlagen kan semesterlön betalas ut på två sätt. Antingen genom den s.k. 12 procentregeln av lön under intjänandeåret, eller den s.k. sammalöneprincipen, d.v.s. under semesterledighet får den anställde sin fasta lön per dag och ett semesterlönetillägg om 0,43 % per betald semesterdag. I kollektivavtal är procentsatsen vanligtvis högre, 0,8 %. Semesterlön ska även utgå på rörliga lönedelar.
Viss frånvaro räknas som semesterlönegrundande och ska ingå i beräkning av betalda semesterdagar. Sådan frånvaro kan vara sjukdom och föräldraledighet.
Vid avslut av anställning betalas kvarvarande betalda dagar ut som semesterersättning senast en månad efter avslut.
Spara semester
Arbetsgivaren ska se till att de anställda får ut minst 20 betalda semesterdagar per år. Arbetsgivaren är skyldig att se till att de anställda tar ut semesterledighet.Dagar över 20 kan sparas till ett annat år under högst fem år.

Att tänka på!
- Planera i tid för sommarsemester – gör en semestersaldolista – håll koll på sparade dagar
- Ge möjlighet till ledighet som passar både de anställda och verksamheten
- Om verksamhet är stängd under viss tid på sommaren, kolla om anställda har betalda
semesterdagar att ta ut.
-Aldrig tillåtet att baka in semesterersättning i lönen. Ska redovisas separat.
- Inte tillåtet att lägga ut semester under uppsägningstid utan medgivande från den anställde.
- Kolla vad som gäller enligt ditt kollektivavtal.
-Till sist: det är du som arbetsgivare som bestämmer förläggning om ni inte kan komma överens!
Läs mer: det finns gott om litteratur om semesterlagen. Du hittar en sammanfattning av reglerna på SAO.se

 

 

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer