Visar samtliga nyheter

Aktuellt

Inhyrd VD kan vara mindre lämpligt

november 7, 2017

Granskning av hyresavtal resulterade i stor besparing

november 7, 2017

Anställd hade inte rätt att kräva chefstjänst

november 7, 2017

Anställd slarvade med företagets projekt - blir av med jobbet

november 7, 2017

Anställd har inte rätt till föräldraledighet

november 7, 2017

Anställd med beroendeproblem blir av med jobbet

november 7, 2017

Anställd anklagade annan anställd för mobbning

november 7, 2017

Det var rätt att erbjuda omplacering

november 7, 2017

Anställd bröt mot anställningsavtal och fick betala vite till arbetsgivaren

november 7, 2017

Mäklarföretag säger upp personal inför sämre tider

november 7, 2017

En lönelösning fick säljaren att stanna kvar

november 7, 2017

Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation

oktober 5, 2017

En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig och det uppdagas därefter att mäklaren kopierat affärs- och kundinformation som denne försöker använda för privata intressen.

Läs mer

Byggbolag får inte betalt

oktober 5, 2017

Ett byggbolag har inte fått betalt för utfört arbete i en entreprenad.

Läs mer

Uppsägning av lokalkontrakt

oktober 5, 2017

Företag blir muntligen uppsagd från sitt lokalkontrakt och riskerar att inte ha lokal för sin verksamhet.

Läs mer

Förlorade kunder gav ekonomiska svårigheter

oktober 5, 2017

Ett företag har förlorat många viktiga kunder och har till följd av detta råkat i stora ekonomiska svårigheter. 

Läs mer

Arbetsmiljöinspektion

oktober 4, 2017

Ett företag som arbetar med slipning och lackering får besök av Arbetsmiljöinspektionen.

Läs mer

Domännamn

oktober 4, 2017

En tidigare anställd i ett tjänsteföretag har registrerat företagets domännamn i sitt eget namn.

Läs mer

Omfattande alkoholproblem

oktober 3, 2017

En person i en konsult-roll dricker alldeles för mycket och det vet alla i företaget. 

Läs mer

Trakasserier anställda emellan

oktober 3, 2017

Tjänsteföretag har problem med trakasserier anställda emellan.

Läs mer

Nya anställningsavtal med villkor för bonus

oktober 3, 2017

Ett företag vill ändra lönesättningsmodell och införa en prövotid efter överenskommelse med de anställda.

Läs mer

Avskedande av anställd

oktober 3, 2017

En anställd i ett företag har bedrivit med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. 

Läs mer

Olika regler vid sammanslagning

oktober 2, 2017

Företag har gått ihop med ett annat företag. Plötsligt gäller olika regler inom företaget. 

Läs mer

Arbetsmiljökrav

oktober 2, 2017

Arbetsmiljöverket gör besök hos ett företag och konstaterar att företaget inte uppfyller de arbetsmiljökrav som ställs.

Läs mer

Upprättande av avtal

oktober 2, 2017

Ett företag ska hyra ut personal till en kund.

Läs mer

Föräldraledighet

september 29, 2017

Anställd återgår från föräldraledighet, men tjänsten finns inte kvar på grund av att verksamheten ändrat inriktning.

Läs mer

Förskingring - fråga om avsked

september 29, 2017

Anställd som sköter dagskassa registrerar inte en försäljning, utan hävdar att ett köp ska faktureras kund, men är inte fakturerad och underlag för fakturan saknas.

Läs mer

Eget kollektivavtal

september 29, 2017

Ett industriföretag har hotats av blockad från flera fackliga organisationer för att de vägrar att teckna fackens kollektivavtal.

Läs mer

Konkurrerande verksamhet

september 29, 2017

En anställd i ett tjänsteföretag startar vid sidan av sin anställning en konkurrerande verksamhet.

Läs mer

Agent och regler för provision

september 28, 2017

Företaget är agent och förhandlar med sin motpart om nya villkor för agentförhållandet.

Läs mer

Bolagsförsäljning till utländskt bolag

september 28, 2017

Bolagsmännen i ett konsultbolag vill sälja merparten av bolaget till ett utlandsägt bolag.

Läs mer

Konkurrensklausul

september 28, 2017

Konsultbolag har problem med att anställda säger upp sig och tar med sig bolagets kunder till konkurrenter.

Läs mer

Avtalsbrott från underleverantör

september 27, 2017

Företag säljer en produkt som tillverkas via underleverantör. Via en kund blir det känt att underleverantören ”vid sidan om” säljer produkten i egen regi till företagets kunder.

Läs mer

Arbets skador på fastighet

september 27, 2017

Ett företag har gjort en större renovering av en fastighet. En underleverantör har orsakat skador på fastigheten

Läs mer

Anställningsavtal

september 27, 2017

Ett stort antal företag arbetar nu tillsammans med SAO med att se över och komplettera sina anställningsavtal.

Läs mer

Överprövning av offentlig upphandling

september 27, 2017

Företag har förlorat en offentlig upphandling.

Läs mer

Tvist med leverantör

september 26, 2017

Företag köper varor av leverantör. Tvist uppstår om kvaliteten på varorna.

Läs mer

Motarbetas av hyresvärd

september 26, 2017

Företag hyr lokal av bostadsrättsförening. BRF fullföljer inte skyldigheter mot lokalhyresgästen.

Läs mer

Aktieägaravtal

september 26, 2017

Ett företag behöver hjälp att upprätta ett aktieägaravtal mellan två delägare.

Läs mer

Arbetsbrist samtidigt som anställningsbehov

september 26, 2017

Företag har p.g.a. finanskrisen förlorat flera uppdrag och viss grupp av anställda kan inte sysselsättas.

Läs mer

Lösning för strulig butikschef

september 25, 2017

En butikschef återgår till tjänsten som butikschef efter föräldraledighet och kräver både att få tillbaka sin tjänst och vill ändra i tjänsten, så den ska passa de privata behoven.

Läs mer

Sänkt lön

september 25, 2017

Företag står inför omfattande uppsägningar. 

Läs mer

Avsluta vikariat

september 25, 2017

Ett företag har anställt en vikarie som inte klarade av att utföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer

Samägandeavtal

september 25, 2017

Ägaren till ett företag har ett samägandeavtal för en fastighet med syskon.

Läs mer

Inte kompetent konsult

september 23, 2017

Ett företag har en konsult anställd som inte är kompetent för det arbete han ska utföra. 

Läs mer

Lösning av kompanjonstvist

september 22, 2017

En kompanjonstvist som pågått i flera år mellan en grupp delägare i ett kundföretag

Läs mer

Anställd är hotfull

september 22, 2017

Ett företag har en anställd som under en längre tid betett sig hotfullt och otrevligt mot sina kollegor.

Läs mer

Konkurrensförbud hos tidigare arbetsgivare

september 21, 2017

En kandidat till en tjänst hos ett kundföretag vågar inte säga upp sig pga ett omfattande konkurrensförbud som denne iklätt sig mot tidigare arbetsgivare.

Läs mer

Överenskommelse om avslut av anställning

september 21, 2017

Ett företag har haft svårigheter att hitta omplaceringsmöjligheter för en anställd med långvarig frånvaro pga arbetets fysiska karaktär.

Läs mer

Fyrkantig lösning

september 20, 2017

Problemställning: En administrativ person som arbetat i ett kundföretag i drygt tjugo år behöver avvecklas för att samarbetet inte fungerat under många år.

Läs mer

Avveckling av person i ledningsgrupp

september 20, 2017

En person som sitter i en ledningsgrupp i ett kundföretag ägnar sig på fritiden åt intressen som kundföretaget inte vill förknippas med

Läs mer

Felaktig order

september 20, 2017

Anställd i företag missköter arbetet. Kund riktar krav mot företaget för ekonomisk skada.

Läs mer

Övergång av verksamhet

september 19, 2017

Ett större kundföretag avser sälja inkråmet i ett dotterbolag. 

Läs mer

Företag vill att anställd övergår till konsult

september 19, 2017

Ett företag har en anställd som företaget vill ska börja arbeta som konsult istället.

Läs mer

Uppsägning av anställd som inte skött sitt arbete

september 19, 2017

Företag har en anställd som inte sköter sitt arbete och trakasserar kollegor.

Läs mer

Missnöjd ger dålig stämning

september 18, 2017

En anställd på ett företag är missnöjd med sin arbetssituation och sprider dålig stämning. 

Läs mer

Anställd säger upp sig, börjar hos konkurrent

september 18, 2017

En anställd säger upp sig och vägrar att arbeta under uppsägningstid.

Läs mer

Krav från Arbetsmiljöinspektionen

september 15, 2017

Ett företag inom produktion har fått ett inspektionsmeddelande om åtgärder gällande bl a ergonomi och hantering av produkter

Läs mer

Granskning av kontrakt

september 15, 2017

Företag vill ha råd angående tolkning av avtal gällande ett kommande uppdrag.

Läs mer

Krav från tidigare anställd

september 14, 2017

Företag får ett krav på skadestånd från en tidigare anställd avseende ogiltigförklaring av uppsägning.

Läs mer

Samarbetsavtal

september 14, 2017

Företag ska inleda ett samarbete med ett annat företag.

Läs mer

Tolkning av regel

september 14, 2017

Företaget har ett avtal med ett annat företag. Parterna är oense om hur avtalet ska tolkas. 

Läs mer

Personalhandbok

september 14, 2017

Ett företag behöver upprätta en personalhandbok.

Läs mer

Olovlig frånvaro

september 13, 2017

En anställd kommer inte tillbaka efter semester och hör inte heller av sig till arbetsledningen. 

Läs mer

Personalkonflikt

september 13, 2017

Ett företag har under en längre period haft anställda som mobbar varandra, kollegor och ledning. 

Läs mer

Sexuella trakasserier

september 12, 2017

Anställd anklagas av annan anställd för sexuella trakasserier.

Läs mer

Stöld företagshemligheter

september 12, 2017

En tidigare anställd på ett företag har stulit företagshemligheter och har startat en konkurrerande verksamhet.

Läs mer

Retroaktiv rättning av pensionsavsättningar

september 12, 2017

Ett företag, som enligt kollektivavtal skulle gjort vissa pensionsavsättningar, har felaktigt förväxlat försäkringsbetalningar med pensionsavsättningar.

Läs mer

Berusad på arbetstid

september 11, 2017

SAO kontaktas av ett företag som har en anställd som dricker sig berusad på arbetstid.

Läs mer

Uppsägning av gravid

september 11, 2017

Ett kundföretag ska i ett besparingsprogram säga upp flera anställda för att spara pengar.

Läs mer

Omorganisation

september 8, 2017

Ett företag behöver göra en större omorganisation för att möta en förändrad marknad och efterfrågan.

Läs mer

Upprättande av anställningsavtal

september 7, 2017

Ett företag har inga skriftliga anställningsavtal. 

Läs mer

Villkorsändring av ekonomiska skäl

september 7, 2017

Ett företag befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation.

Läs mer

Anställd med alkoholproblem

september 6, 2017

En anställd har omfattande alkoholproblem.

Läs mer

Felaktig uppsägning

september 5, 2017

Företag har sagt upp en anställd och gjort alla tänkbara fel. 

Läs mer

Minskade körningar

september 5, 2017

Företag inom transportsektorn har fått minskade körningar i strid med gällande avtal.

Läs mer

Kickad VD sprider negativa uppgifter

september 4, 2017

En anställd fd VD sprider negativa uppgifter om sin tidigare arbetsgivare.

Läs mer