Main content section

Omfattande företagsuppköp

Ett stort kundföretag med 14 arbetsplatser har förvärvat ett konkurrerande företag i samma storlek. Avsikten är att slå ihop verksamheterna i ett nytt bolag, samtidigt som vissa tjänster blir övertaliga.

SAO ger rådgivning om hur frågorna ska hanteras och åtar sig konsultuppdrag att genomföra sammanslagningen.