Main content section

Motarbetas av hyresvärd

Företag hyr lokal av bostadsrättsförening. BRF fullföljer inte skyldigheter mot lokalhyresgästen. Företaget riktar krav mot BRF. Boende i BRF orsakar skada för företaget genom att slå av strömmen och hindra tillträde till företagets utrymmen. SAO ger råd om vad som gäller enligt lag och avtal, företaget agerar själv.