Main content section

Avtalsbrott från underleverantör

Företag säljer en produkt som tillverkas via underleverantör. Via en kund blir det känt att underleverantören ”vid sidan om” säljer produkten i egen regi till företagets kunder. SAO ger råd om tolkning om rättsliga förhållanden och ingångna avtal. Advokat anlitas och riktar krav mot underleverantören.