Main content section

Arbetsskador på fastighet

Ett företag har gjort en större renovering av en fastighet. En underleverantör har orsakat skador på fastigheten under arbetets gång och en tvist har uppstått mellan företaget och fastighetsägaren. SAO ger råd om hur företaget ska gå vidare med krav mot underleverantören.