Söndag den 24 september 2017

Vanliga frågor - kollektivavtal

Varför vill facket att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal?

- Genom kollektivavtalet säkerställs att anställda får minst de anställningsvillkor som facket ser som sin uppgift att garantera för sina medlemmar.

Går det att arbeta utan kollektivavtal?

- I vissa branscher är det normalt att arbeta utan kollektivavtal medan det i andra branscher kan vara svårare. I dag har företagen ofta likvärdiga villkor med den miniminivå som kollektivavtalen anger.

Vad säger lagen om kollektivavtal?

- Det finns ingen lag om att företag måste ha kollektivavtal. Däremot finns det regler i medbestämmandelagen som tvingar företag att genomföra förhandlingar om kollektivavtal. I samma lag finns det regler om så kallade stridsåtgärder som facket kan vidta mot företag när de vägrar att teckna kollektivavtal.

Hur tecknas ett kollektivavtal?

- Ett företag ansluts till ett kollektivavtal på två olika sätt: genom att gå med i ett arbetsgivarförbund som tecknar avtal för de yrkeskategorier som finns på företaget eller genom att teckna avtal direkt med respektive fackförbund. Det brukar kallas hängavtal; det "hänger på" riksavtalen mellan förbunden. Därmed omfattas företaget i alla delar av kollektivavtalet.

Kan ett företag gå ur ett kollektivavtal?

- Möjligheten finns, men det är rätt komplicerat. I normala fall kan det bara ske i anslutning till att kollektivavtalet löper ut.

Vad är en blockad?

- När ett företag vägrar teckna kollektivavtal kan facket, som ett led i att försöka påverka företaget att ändra uppfattning, utlysa en blockad. Blockaden kan ske på olika sätt; genom att anställda tas ut i strejk eller att leveranser till eller från företaget stoppas genom sympatiåtgärder från andra förbund. Blockaden syftar till att tvinga företaget att skriva på ett kollektivavtal.

Dokument

Kontakta SAO:s rådgivare
08-555 113 00

Skicka e-post till SAO
Hemsidan
info@sao.se