Söndag den 24 september 2017

Fackföreningar

De svenska fackliga organisationerna är indelade i olika grupper. LO (Landsorganisationen) är ett samarbete mellan 14 fackförbund som företräder olika yrkeskategorier. Tjänstemannafackförbunden sorterar under TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) och företräder tjänstemän. Inom tjänstemannaområdet finns även akademikerförbunden som verkar under SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) och företräder vissa högskoleutbildade tjänstemän.

Fackförbundens främsta uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen gentemot medlemmarnas arbetsgivare. Förbunden tecknar därför kollektivavtal med arbetsgivarnas organisationer som innehåller minimiregler för anställningsvillkor, löner och försäkringar. Genom kollektivavtalen uppnås arbetsfred, d.v.s. en garanti för att det inte skall bli strejker och konflikter om löner och andra anställningsvillkor. Kollektivavtalen tecknas mellan förbunden på båda sidor, exempelvis Teknikarbetsgivarna för företagen inom tillverkningsindustrin och IF Metall som företrädare för arbetare inom industrin. Kollektivavtalen är ofta yrkesspecifika.

Fackförbunden har även medlemmar i företag som inte har kollektivavtal. För dessa medlemmar företräder facket medlemmen i förhållande till deras arbetsgivare. Facket har rätt till information från företagen inför förändringar som berör medlemmen. Facket kan även hjälpa medlemmar i förhandlingar när så krävs.

Fackförbunden uppträder och agerar på olika sätt beroende på var de har sin hemvist. Företagare uppfattar fackförbundens agerande på mycket olika sätt. En del anser att facken är helt fyrkantiga, medan andra anser att de är bra samtalspartner när anställdas villkor ska diskuteras.

Förkortningar och förklaringar av fackförbund

LO (Landsorganisationen i Sverige) omfattar förbunden:
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Grafiska Fackförbundet - Mediafacket, Handelsanställdas Förbund, Hotell och Restaurang Facket, Industrifacket, IF Metall, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Musikerförbundet, Svenska Målareförbundet, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Seko - Facket för Service och Kommunikation, Skogs- och Träfacket och Svenska Transportarbetareförbundet.

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) omfattar förbunden:
Fackförbundet ST, Farmaciförbundet, Finansförbundet, FTF, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, SFHL (Svenska folkhögskolans lärarförbund), SKTF, SLF (Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet), Symf, Teaterförbundet, Tull- Kust, Unionen, Vårdförbundet.

SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) omfattar förbunden:
Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Officersförbundet, Saco-förbundet Trafik och Järnväg (TJ), SRAT, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF), Sveriges Ingenjörer, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Reservofficersförbund (SROF), Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges universitetslärarförbund (SULF) och Sveriges Veterinärförbund.

Dokument

Kontakta SAO:s rådgivare
08-555 113 00

Skicka e-post till SAO
Hemsidan
info@sao.se