Söndag den 24 september 2017

Arbetsgivarföreningar

Arbetsgivarföreningarnas uppgift är att företräda medlemsföretagen gentemot arbetstagarna och deras organisationer. De flesta arbetsgivarföreningarna i den privata sektorn finns inom organisationen Svenskt Näringsliv. Av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är merparten arbetsgivarföreningar branschspecifika. Medlemskapet i arbetsgivarföreningen medför att företaget blir bundet av det kollektivavtal som förbundet tecknar med fackförbunden. Medlemskapet i arbetsgivarföreningen är även sammankopplat med intressemedlemskapet i paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarföreningarnas huvuduppgift är att teckna kollektivavtal för sina medlemsföretag med fackförbunden. Kollektivavtalen omfattar löner och andra anställningsvillkor. Inom den kommunala och landstingssektorn och det statliga området finns motsvarande arbetsgivarförbund som bl.a. organiserar kommuner och statliga verk.

Det finns även arbetsgivarförbund som verkar självständigt, utan koppling till någon topporganisation. Dit hör t.ex. SINF (Svensk Industriförening), KFO (Kooperationens Förhandlingsorganisation) och vi själva, SAO - Småföretagarna.

Dokument

Kontakta SAO:s rådgivare
08-555 113 00

Skicka e-post till SAO
Hemsidan
info@sao.se